วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ทรัพยากรดิน

ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์ 

           วันนี้เราจะมาพูดถึงทรัพยากรธรรมชาติที่มี และการใช้ประโยชน์กันนะคะว่ามีทรัพยากรธรรมชาติอะไรบ้างและนำมาใช้ประโยชน์อย่างไร

ทรัพยากรดิน    

ดินเป็นทรัพยากระรรมชาติที่เกิดจากการสลายตัวของหินและ แร่ธาตุต่างๆและซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นเวลาหลายล้านปี  

ชนิดของดิน

ดินแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ แบ่งตามลักษณะของชั้นดิน และตามลักษณะของดิน
1. แบ่งตามลักษณะของชั้นดิน แบ่งได้ดังนี้คือ  
     1.1ดินชั้นบน เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ เพราะมีอินทรย์วัตถุมาก เหมาะกับการเจริญเติบของพืช ใช้ในการเพาะปลูกพืชมากที่สุด
     1.2ดินชั้นล่าง  มีความเหนียวแน่น อยู่ถัดจาดดินชั้นบนลงไป มีแร่ธาตุอาหารของพืชน้อย รากพืชงอกหยั่งลงไปได้ยาก

2. แบ่งตามลักษณะของดิน ได้แก่
    2.1 ดินเหนียว ดินมีสีคล้ำ เนื้อดินจับตัวกันแน่น น้ำและอากาศซึมผ่านได้ยากอุ้มน้ำได้ดี    เวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็ง ไถพรวนได้ยาก จึงไม่เหมาะกับการปลูกพืชทั่วไปแต่เหมาะสำหรับปลูกข้าว เพราะข้าวเป็นพืชที่ต้องการน้ำมาก

ดินเหนียว

                     2.2 ดินทราย เป็นดินที่มีสีน้ำตาลเข้ม มีทรายปนอยู่มากเม็ดดินมีลักษณะใหญ่และหยาบ ไม่เกาะตัว น้ำและอากาศซึมผ่านได้ง่าย ไม่อุ้มน้ำ 
ไม่เหมาะกับการปลูกพืชทั่วไป เหมาะกับพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่น
กระบองเพชรมันสำปะหลัง

ดินทราย


                  2.3 ดินร่วน เป็นดินที่มีเม็ดดินใหญ่กว่าดินเหนียว เนื้อดินโปร่งกว่าดินเหนียว มีสีน้ำตาลเข้มเกือบดำ น้ำซึมผ่านได้ง่าย อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก มีซากพืชซากสัตว์ปนอยู่มากกว่าดินเหนียว ดินร่วนจึงเหมาะแก่การปลูกพืชทั่วไป

ดินร่วน

การใช้ประโยชน์จากดิน

                1. ใช้ในการทำการเกษตร ปลูกพืช  เลี้ยงสัตว์ ดินจึงเป็นแหล่งผลิต 
อาหารสำหรับหรับสิ่งมีชีวิตต่างๆ เช่น ข้าว ข้าวโพด ผัก ผลไม้  เป็นแหล่งผลิตเครื่องนุ่งห่ม เช่นฝ้าย เป็นแหล่งผลิตยารักษาโรค
        2. ใช้ดินมาปั้นเครื่องใช้ต่างๆ เช่น โอ่ง  ไห  กระถาง
        3. เป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่ทำรังอยู่ใต้ดิน เช่น มด ไส้เดือน ตัวตุ่นไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น