วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ปัญหาการใช้ทรัพยากรป่าไม้

ปัญหาการใช้ทรัพยากรป่าไม้


ปัญหาการใช้ป่าไม้

                ป่าไม้ในหลายท้องถิ่นในปัจจุบันลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วซึ่งมีสาเหตุหลายประการดังนี้
                1. การเพิ่มจำนวนของประชากร ทำให้มีการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อสร้างที่อยู่อาศัย

                2. การลักลอบตัดไม้ทำลายป่า เพื่อนำมาสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อทำเฟอร์นิเจอร์และเพื่อประโยชน์ด้านธุรกิจ เช่น การทำสนาม-กอล์ฟ รีสอร์ท ทำให้ป่าไม้ถูกทำลายอย่างรวดเร็ว


                3. การสร้างสาะารณูปโภค เช่น เขื่อน  อ่างเก็บน้ำ เส้นทางคมนาคม

                4. ไฟป่า มักกจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง อากาศแห้งและร้อนจัด ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากธรรมชาติและมนุษย์

               5. การทำเหมืองแร่ แหล่งแร่ที่พบมีป่าไม้ปกคลุมอยู่มีความจำเป็นต้องเปิดหน้าดินก่อนจึงทำให้ป่าไม้ถูกทำลาย ทำถนนเป็น
เส้นทางขนย้ายแร่ 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น